Zi de Zi

Zi de Zi


DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ

Posted: 06 Jan 2010 04:42 AM PST

  ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TÂRNĂVENI      
Anunţă  organizarea  de licitaţii publice , la sediul instituţiei  din  str. Republicii ,nr.30,  în ziua  de 15.01.2010 , orele  11:00  pentru  vânzarea următoarelor  bunuri :                              
1)    autoturism  marca Peugeot 206, an fabricatie 2006-benzina, pret de pornire al licitatiei-22.521 lei,
2)    Autoutilitara Daewoo Damas-2500 lei;pikamer-3680 lei;
(preturile de pornire la licitatie nu contin TVA,)
   În scopul recuperării creanţelor bugetare restante , proprietatea
S.C.GOTIC PRODCOM S.R.L. Adamus.
 Anunţă  organizarea  de licitaţii publice , la sediul instituţiei  din  str. Republicii ,nr.30,  în ziua  de 15.01.2010 , orele  14:00  pentru  vânzarea următoarelor bunuri:                                                        
1.    - apartament 1 camera , et.2  Tarnaveni ,str,1 Dec mbrie—105.600 lei,
(pretul de pornire la licitatie nu contine TVA,)
  În scopul recuperării creanţelor bugetare restante , proprietatea
S.C.TERRA RECYCLING S.R.L. Tarnaveni,                                                                                                                                                                                         
             În conformitate cu prevederile art. 162,alin.(4),lit. i) , din O.G. nr.92 / 2003 ,republicată , privind Codul de procedură fiscală ,invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de  executare,  înainte de    data  stabilita pentru vânzare.Totodata potrivit prevederilor art.162,alin.(4) lit.j) din actul normativ mai sus  amintit invităm  pe cei  interesaţi in cumpărarea bunurilor  să  se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi  potrivit art.162 alin.(7) din actul normativ mai sus amintit, să prezinte  cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente  : oferta de cumpărare;  dovada depunerii  taxei de participare la licitaţie  reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei care se depune  ,la Trezoreria Târnăveni - beneficiar  D.G.F.P. MURES , cod fiscal beneficiar 4322629 - cont  IBAN RO 46 TREZ 479 5067 XXX 000 529 sau o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10 % din preţul de pornire a licitaţiei ;  împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romană,copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de  pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat in acest scop   
          Anunţul privind  vânzarea  bunurilor societaţilor   SC. GOTIC PRODCOM SRL  si SC. TERRA RECYCLING SRL,  va fi afişat  în data de  30.12.2009, la sediul Administraţiei Finanţelor Publice Târnăveni , la sediul Primăriei  Adamus – Tarnaveni la sediul societaţIlor  debitoare şi pe pagina de internet a Ministerului  Finanţelor Publice
     Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numarul  0265 / 44.33.12 .Biroul de colectare si executare silita persoane fizice şi juridice .
      


PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI

Posted: 06 Jan 2010 04:42 AM PST

Administratia Finantelor Publice Tg. Mures, anunta organizarea, la sediul institutiei din str. Gh. Doja, nr. 1-3, in data de 19,01,2010, ora 11,00, a licitatiei publice pentru  vanzarea urmatoarelor bunuri imobile in scopul recuperarii creantelor bugetare restante, proprietatea:

TRUTA ENEA-IOAN  - Tg. Mures, str. Moldovei, nr. 4, ap. 7, jud. Mures – Dosar de executare nr. 1551127264405/2009.                                                                                             
 
 - teren arator intravilan in suprafata de 467  mp., edificat cu casa de locuit din caramida, acoperita cu tigla, compusa din: living, dining room, hol, bucatarie, 2 bai, 2 camere, 2 terase, situat  administrativ în localitatea  Sancraiu de Mures , Str. Mestecanisului, nr. 13/C, jud. Mures, inscris in  C.F. nr. 3256/N/SANCRAI, a localitatii Tg. Mures, sub nr. cadastral 222/18/1/1/2 (1016).

                                                                                               Pretul minim de la care
                                                                                                            se porneste licitatia
                                                                                                                      585000  lei.

In conformitate cu prevederile art 162, alin. (4), lit. i) din O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe pe toti cei care pretind vre-un drept  asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.
Totodata potrivit prevederilor art.162, alin. (4), lit. j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit prevederilor art. 162, alin. (7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei:
    oferta de cumparare;
    dovada platii taxei de participare;
    dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea,
precum si celelalte acte si documente prevazute de acest articol.
Taxa de participare la licitatie  de 10 % din pretul de pornire a licitatiei, se va achita in contul RO74TREZ4765067XXX005643, deschis la Trezoreria Tg. Mures pe seama DGFP  Mures, cod fiscal 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul Administratiei Finantelor Publice Tg. Mures, din str. GH. Doja, nr. 1-3, sau la tel. 268437, 268967, 262173, 269132, interior 202 si 205.                       Sef administratie adjunct            Sef serviciu
                             Prozan Mihaela                                   Florescu Dan


Ministerul Finanţelor Publice

Posted: 06 Jan 2010 04:42 AM PST

PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI

Administratia Finantelor Publice Tg. Mures, anunta organizarea, la sediul institutiei din str. Gh. Doja, nr. 1-3, in data de 19,01,2010, ora 11,00, a licitatiei publice pentru  vanzarea urmatoarelor bunuri imobile in scopul recuperarii creantelor bugetare restante, proprietatea:

Siko Csaba-Antal  - Tg. Mures,  str. Ciucas, nr. 12, ap. 2, jud. Mures – Dosar de executare nr. 1690511264406/2009.                                                                                             
 
 - Teren intravilan edificat cu casa din caramida acoperita cu tigla compusa din: 4 camere, 1 bucatarie, 1 camera, 1 baie, 1 loc WC, 1 antreu, 1 terasa inchisa, 1 garaj, in suprafata de 432 m2,  situat în localitatea  Tg. Mures , Str. Gheorghe Doja, nr. 121, jud. Mures, C.F. nr. 1994/II, nr. cadastral 4563/3

 Pretul minim de la care se porneste licitatia                              570120  lei.

In conformitate cu prevederile art 162, alin. (4), lit. i) din O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe pe toti cei care pretind vre-un drept  asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.
Totodata potrivit prevederilor art.162, alin. (4), lit. j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit prevederilor art. 162, alin. (7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei:
    oferta de cumparare;
    dovada platii taxei de participare;
    dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea,
precum si celelalte acte si documente prevazute de acest articol.
Taxa de participare la licitatie  de 10 % din pretul de pornire a licitatiei, se va achita in contul RO74TREZ4765067XXX005643, deschis la Trezoreria Tg. Mures pe seama DGFP  Mures, cod fiscal 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul Administratiei Finantelor Publice Tg. Mures, din str. GH. Doja, nr. 1-3, sau la tel. 268437, 268967, 262173, 269132, interior 202 si 205.                       Sef administratie adjunct                  Sef serviciu
                             Prozan Mihaela                                   Florescu Dan


Niciun comentariu:

Stiri romanesti ~ stirile din Romania