Legea 27/2012 privind imprescriptibilitatea crimei publicata in Monitor Oficial

Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei privind imprescriptibilitatea crimelor a fost adoptata de Parlamentul Romaniei in 28 februarie 2012. Publicarea acestei legi in Monitorul Oficial face posibila judecarea "infractiunilor contra pacii si omenirii, indiferent de data la care au fost comise precum si a infractiunilor prevazute la art. 174-176 Cod Penal si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei". Iata textul integral al legii aparut in Monitorul Oficial nr. 180 din 20 martie 2012: _._ Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 20 martie 2012 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 121, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul: a) infractiunilor contra pacii si omenirii, indiferent de data la care au fost comise; b) infractiunilor prevazute la art. 174-176 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei." 2. La articolul 121, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins: "Prescriptia nu inlatura raspunderea penala nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. 2 lit. b) pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie, generala sau speciala, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii." 3. La articolul 125, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale in cazul: a) infractiunilor contra pacii si omenirii, indiferent de data ramanerii definitive a hotararii de condamnare; b) infractiunilor prevazute la art. 174-176 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei." 4. La articolul 125, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins: "Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. 2 lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a implinit termenul de prescriptie a executarii." Art. II Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul: a) infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi, indiferent de data la care au fost comise; b) infractiunilor prevazute la art. 188 si 189 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei." 2. La articolul 153, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Prescriptia nu inlatura raspunderea penala nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie, generala sau speciala, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii." 3. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale in cazul: a) infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi, indiferent de data la care au fost comise; b) infractiunilor prevazute la art. 188 si 189 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei." 4. La articolul 161, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a implinit termenul de prescriptie a executarii." Art. III Dispozitiile art. II intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin (1) din Constitutia Romaniei, republicata. _._ NOTA explicativa publicata de www.dreptonline.ro: Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.
Citeste articolul original aici

Niciun comentariu:

Stiri romanesti ~ stirile din Romania